Skilningur á reglugerðarumhverfi Úkraínu fyrir drónarekstur

Úkraína er að taka skref í að þróa reglugerðarumhverfi fyrir rekstur ómannaðra loftkerfa (UAS), oftar þekkt sem drónar. Úkraína hefur beitt meginreglum Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins (ESB) til að búa til ramma fyrir öruggan og ábyrgan rekstur dróna, en enn eru nokkur svæði þar sem óljóst er.

Innviðaráðuneyti Úkraínu hefur sett „Reglur fyrir aðgerðalausan loftnet (UAS)“ til að veita drónastjórnendum leiðbeiningar. Reglurnar skilgreina skýrt ábyrgð bæði drónastjórans og fólksins eða aðila sem nota dróna. Reglurnar ná einnig yfir svið eins og skráningu dróna, flugrekstur og hæfi flugrekenda.

Þó að drónareglur Úkraínu séu að mestu í samræmi við staðla EASA, þá eru sum svið óljós. Til dæmis skilgreina reglurnar ekki ásættanlega fjarlægð milli dróna og manns eða annarra loftfara. Þessi skortur á skýrleika getur leitt til ruglings eða, í sumum tilfellum, hættulegra aðstæðna.

Auk þess eru reglurnar þöglar um hvernig hægt er að nota dróna í viðskiptalegum tilgangi. Þetta getur takmarkað möguleika fyrirtækja, svo sem ljósmynda og myndbandstöku, til að nýta sér tæknina.

Á heildina litið er Úkraína að taka framförum í að skapa regluumhverfi fyrir öruggan og ábyrgan rekstur dróna. Hins vegar er enn nokkur tvískinnungur á ákveðnum sviðum sem þarf að bregðast við til að tryggja öryggi drónastjórnenda og annarra í loftrýminu.

Einstök áskoranir þess að fljúga dróna á átakasvæðum Úkraínu

Drónar eru dýrmætt tæki fyrir bæði viðskipta- og hernaðaraðgerðir. Hins vegar felur það í sér einstaka áskoranir að fljúga drónum á átakasvæðum Úkraínu vegna yfirstandandi átaka á svæðinu.

Til að byrja með eru erfiðleikar við að sigla um lofthelgi á þessum svæðum. Loftrýmið yfir þessum svæðum er mikið stjórnað og nauðsynlegt er að drónastjórnendur séu meðvitaðir um reglur og reglugerðir sem gilda um flug. Þetta felur í sér að fá nauðsynleg leyfi til að fljúga drónum á þessum svæðum, auk þess að fylgja öllum viðeigandi öryggisreglum.

Auk þess er hætta á að drónarnir verði skotnir niður af fjandsamlegum öflum. Fjölmargar fregnir hafa borist af því að dróna hafi verið skotið niður af bæði úkraínskum hersveitum og aðskilnaðarsinnum með stuðningi Rússa á svæðinu. Þetta felur í sér verulega hættu fyrir bæði drónastjórnandann og alla starfsmenn í nágrenni dróna.

Að lokum er það áskorunin að safna nákvæmum gögnum. Vegna óstöðugs ástands á svæðinu getur verið erfitt að fá áreiðanleg gögn frá drónum sem fljúga á þessum slóðum. Þetta getur hamlað nákvæmni upplýsinganna sem safnað er, sem getur verið mikilvægt í ákveðnum aðgerðum.

Þegar á heildina er litið er drónarekendum einstaka áskorun að fljúga dróna á átakasvæðum Úkraínu. Nauðsynlegt er að tekið sé tillit til þessara áskorana við skipulagningu drónaaðgerða á þessum svæðum. Með réttum undirbúningi og öryggisreglum geta stjórnendur dróna tryggt að rekstur þeirra sé árangursríkur og öruggur.

Jafnvægi á öryggi og skilvirkni við notkun dróna í Úkraínu

Úkraína hefur séð aukningu í notkun dróna á undanförnum árum vegna vaxandi vinsælda ómannaðra loftfara (UAV). Þó að drónar bjóða upp á margvíslegan ávinning, þar á meðal kostnaðarsparnað, aukin skilvirkni og aukið öryggi, eru þeir ekki áhættulausir. Til að tryggja öruggan og skilvirkan rekstur dróna í Úkraínu hafa stjórnvöld innleitt fjölda reglugerða.

Fyrsta skrefið í að stjórna drónum í Úkraínu er að krefjast þess að allir rekstraraðilar fái leyfi. Þetta leyfi krefst þess að flugrekendur sýni grunnskilning á flugreglum og standist hagnýtt flugpróf með góðum árangri. Allir rekstraraðilar með leyfi verða einnig að skrá dróna sinn hjá flugmálayfirvöldum í Úkraínu. Þessi skráning tryggir að hægt sé að rekja dróna og fylgjast með honum af yfirvöldum.

Auk leyfisveitinga og skráningar hafa stjórnvöld innleitt fjölda öryggisbóka. Fyrir flug verða flugrekendur að fá leyfi frá Flugmálastjórn og verða að fylgja öllum viðeigandi loftrýmisreglum. Allt flug verður að fara fram innan sjónlínu flugrekanda, sem þýðir að dróninn verður alltaf að vera innan 400 metra frá flugrekanda. Það eru líka takmarkanir á hæðinni sem dróninn getur flogið í og ​​hvers konar tækja hann getur borið.

Til að hámarka skilvirkni hefur flugmálayfirvöld í Úkraínu komið upp nokkrum drónagöngum víðs vegar um landið. Þessir gangar eru afmörkuð svæði þar sem drónar geta flogið án þess að óttast truflun frá öðrum flugvélum. Þetta gerir rekstraraðilum kleift að flytja vörur á fljótlegan og öruggan hátt frá einum stað til annars án þess að hafa áhyggjur af loftrýmistakmörkunum.

Með því að innleiða þessar reglugerðir hefur Úkraína reynt að koma jafnvægi á öryggi og skilvirkni við rekstur dróna. Ríkisstjórnin hefur sett skýrar leiðbeiningar fyrir drónastjórnendur og hefur komið á fót sérstakt loftrými fyrir dróna til að fljúga. Þetta hefur gert dróna rekstraraðilum kleift að nýta sér kosti UAVs en samt tryggja öryggi bæði fólks og eigna.

Viðleitni Úkraínu til að draga úr hættu á drónatengdum slysum

Úkraína gerir ráðstafanir til að draga úr hættu á drónatengdum slysum. Árið 2019 gaf Flugmálastjórn landsins út reglugerð sem krefst þess að allir drónar yfir 1 kg séu skráðir hjá stofnuninni. Reglugerðin gerir einnig kröfu um að stjórnendur dróna fái sérstakt leyfi til að fljúga drónum sínum í loftrými yfir 150 metra hæð.

Til að tryggja að stjórnendur dróna uppfylli reglurnar hefur Flugmálastjórn komið á fót alhliða framfylgdarkerfi. Þetta kerfi inniheldur net svæðisbundinna og staðbundinna eftirlitsmanna sem bera ábyrgð á að rannsaka tilkynningar um drónatengd slys og hugsanleg lögbrot.

Auk þess hefur Flugmálastjórn hrundið af stað almennri vitundarvakningu til að fræða almenning um rétta notkun dróna. Átakið felur í sér upplýsingar um reglur um starfrækslu dróna, auk ábendinga um hvernig hægt er að vera öruggur á meðan að fljúga dróna.

Ríkisstjórnin hefur einnig fjárfest í kerfi fyrir eftirlit og eftirlit með loftrými. Þetta kerfi gerir yfirvöldum kleift að bera kennsl á og fylgjast með drónavirkni í lofthelgi landsins. Þetta hjálpar til við að tryggja að drónar séu starfræktir í samræmi við lög og að flugrekendur fljúgi ekki of nálægt öðrum flugvélum eða byggðum svæðum.

Þessar ráðstafanir hafa hjálpað til við að draga úr hættu á drónatengdum slysum í Úkraínu. Flugmálastjórn hefur skuldbundið sig til að halda áfram að bæta öryggi drónastarfsemi og auka vitund almennings um reglur um notkun dróna.

Að kanna nýja tækni fyrir ómannað drónaflug í Úkraínu

Úkraína ætlar að kanna nýja tækni sem gæti gert ómönnuðu drónaflug kleift í landinu.

Varnarmálaráðuneyti Úkraínu stundar rannsóknir á möguleikanum á því að nota ómannað flugfarartæki (UAV) í ýmsum tilgangi, svo sem njósnum, eftirliti, afhendingu vöru og jafnvel neyðarlæknisþjónustu.

Úkraínsk stjórnvöld hafa þegar úthlutað fé til verkefnis til að þróa kerfi til að stjórna ómönnuðum drónum og veita flugöryggi. Verkefnið er stýrt af National Aviation University í Kiev, sem einnig er að þróa hugbúnað til að stjórna drónaflugkerfum.

Rannsóknin er unnin í náinni samvinnu við varnarmálaráðuneytið og aðrar öryggisstofnanir. Markmið verkefnisins er að þróa kerfi sem gerir mannlausum drónum kleift að fljúga í lofthelgi Úkraínu.

Verkefnið er hluti af stærra átaki til að nútímavæða úkraínska flugherinn. Ríkisstjórnin er að kanna möguleika þess að ómannaðir drónar verði notaðir til ýmissa verkefna, þar á meðal könnunar- og eftirlitsverkefna.

Ríkisstjórnin er einnig að skoða möguleikann á því að nota dróna sem hluta af bráðalæknisþjónustu, með það að markmiði að afhenda lækningabirgðir til afskekktra staða hraðar og skilvirkari.

Gert er ráð fyrir að verkinu ljúki á næstu tveimur árum. Ef vel tekst til gæti kerfið opnað nýja möguleika fyrir notkun dróna í Úkraínu. Það gæti líka hjálpað landinu að ná markmiði sínu um að verða leiðandi í þróun nýrrar tækni fyrir ómannað drónaflug.

Lestu meira => Áskoranirnar við að reka dróna í Úkraínu